Vandaag is de dag voor een nieuw begin

Migraine en Botox

Migraine is een veelvoorkomende aandoening, ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft er last van. Daarmee is het een groot maatschappelijk probleem. Mensen zijn beperkt in hun functioneren en voelen zich sneller neerslachtig. Soms kunnen ze hun dagelijkse bezigheden niet uitvoeren.

 

Wat is migraine?

Migraine is een neurologische aandoening die vele oorzaken kan hebben. Typisch voor migraine is dat de klachten altijd tussen 4 en 72 uur aanhouden. De spierspanningshoofdpijn kan migraine uitlokken of kan optreden als symptoom van de migraine. De plek van de hoofdpijn kan wisselend zijn van voorhoofd tot achter in de nek. Andere symptomen die kunnen optreden zijn misselijkheid, braken, lichtflitsen zien, het niet kunnen verdragen van licht en geluid, of andere verschijnselen. Deze hoofdpijnaanvallen kunnen een enorme impact hebben op het dagelijks leven. Als pijnstillers en het vermijden van prikkels niet voldoende is kan Botox een oplossing zijn. Met Botox wordt de spierspanningshoofdpijn behandeld.

 

Wat gaat vooraf aan een behandeling van migraine?

Aan een migraine behandeling bij Kliniek aan de Maas gaat een kosteloze intake met een screening van uw gezondheid vooraf. Tijdens de intake wordt het te behandelen gebied en de methode van behandeling bepaald. Tevens wordt u geïnformeerd over de voor- en nazorg die hoort bij de betreffende behandeling. 24 uur voor een behandeling mag u geen alcohol nuttigen. Verder wordt voor een behandeling uw medische voorgeschiedenis gecontroleerd. De arts zal u informeren over de behandelopties, het te verwachten effect, de voordelen en de risico’s. Er zal ook een medische vragenlijst met u worden ingevuld. Vul deze zo correct mogelijk in. Uw medische toestand kan de behandeling als ook de resultaten ervan beïnvloeden, bijvoorbeeld:

  • Botox wordt niet gebruikt indien u zwanger bent of borstvoeding geeft.
  • Een eerdere behandeling met botox mag niet korter dan 3 weken geleden zijn.
  • Bepaalde medicatie die u neemt of recent genomen hebt kan het effect van botox versterken of verminderen.

Er zal tevens een formulier ‘Toestemming voor behandeling’ met u worden doorgenomen. Door dit formulier te ondertekenen geeft u toestemming aan de arts van Kliniek aan de Maas om u met botox te behandelen.

 

Hoe gaat de arts te werk?

Het gezicht wordt gedesinfecteerd om infecties te voorkomen. De arts zal u daarna vragen om een aantal mimiekbewegingen te maken zodat hij goed in staat is de te behandelen spieren te lokaliseren. De botox wordt dan geïnjecteerd met een zeer fijne naald. De behandeling zelf duurt 10-15 minuten. Houd er rekening mee dat een behandeling met botox een licht ongemak of een lichte pijn met zich mee kan brengen.

 

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Gedurende de intake wordt er samen bepaald waar de spanningshoofdpijn het meest intens wordt ervaren. Frequent voorkomende plekken zijn: frons, langs de haargrens, op de slapen en achter in de nek. Afhankelijk van de grootte van het gebied wordt er een kostenplaatje gemaakt zodat u exact weet waar u aan toe bent. In de regel geldt, hoe groter het gebied, hoe meer materiaal er nodig is.

 

Wat gebeurt er na de behandeling?

In 70% van de gevallen zien we dat een behandeling met botox effectief is tegen de hoofdpijnklachten. Na enkele dagen zult u dan merken dat de klachten verminderen of niet meer optreden. Het effect houdt 3-6 maanden aan.

 

Wat kost het?

De behandeling van migraine met botox kost tussen € 165,- en € 415,-. De prijs is afhankelijk van de uitgebreidheid van de behandeling.

Meer weten?

Maak dan een afspraak voor een consult of neem contact met ons op.

Plan een gratis consult